Hur kan allmänheten engageras digitalt? En kunskapsöversikt

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2021-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-09-30

Sidansvarig Publicerad: on 13 apr 2022.