Hur kan Design Thinking bidra till innovationsarbete i svenska företag

Projektets syfte är att utveckla praktiskt tillämpbar kunskap om implementering av Design thinking i svenska företag. Detta åstadkoms genom att 1) utveckla kompetens om implementering av Design thinking hos Ericsson; 2) stötta 5-7 svenska företag som vill testa innovationsansatsen; 3) sprida kunskap från internationella erfarenheter; samt 4) utveckla ett ramverk som kan stötta implementeringen av Design thinking. Forskningssyftet är att utveckla kunskap om managementkoncept såsom Design thinking och hur de kan testas och implementeras i företag i Sverige. För Ericsson ligger nyttan såväl i det konkreta stödet till Innova Squad, som i den direkta kunskapsöverföringen från forskargruppen och i stödet kring att reflektera över Ericssons egna erfarenheter från ett flerårigt initiativ. Ericsson är också ett företag som ofta hanterar nya management koncept så det finns även en nytta i att fundera över hur man på ett generellt plan kan hantera och kombinera olika managementkoncept. För företagen i DT PLayground kommer projektet att ha direkt påverkan genom upplevelsebaserad kunskapsöverföring till de deltagande företagen

Samarbetande organisationer

  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen IMIT (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2014-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.