Holistiskt angreppssätt att förbättra datasäkerhet (HoliSec)

Det huvudsakliga syftet är att adressera datasäkerhetbrister i utvecklingsprocesser som används av fordonsindustrin, från konceptfas ända tills dess att produkten är i bruk. Målet är att att utveckla en säker utvecklingsprocess från tidiga till sena faser som är alignad med existerande safety-processer och redo att användas av fordonsindustrin. Fokus kommer att vara att designa lösningar för säkerhet så att datasäkerhetsproblem inte påverkar fordonssäkerheten.


Tillräcklig och effektiv hantring av datasäkerhetsrelaterade ärenden kommer öka konkurrenskraften hos den svenska fordonsindustrin och möjliggöra access till marknader där det finns lagkrav kring datasäkerhet i fordon. Ett viktigt resultat från projektet är att samla svenska fordonstillverkare, leverantörer, akademi och forskningsinstitut inom datasäkerhet och safety-områdena för att få en gemensam bild av hur datasäkerheten kan förbättras inom de elektroniksystem, elarkitekturer och processer som används av fordonsindustrin.

Samarbetande organisationer

  • Assured AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Arccore AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 16 nov 2018.