Heltäta PM-stål via nya processvägar

Projektet ska etablera nya processvägar för heltäta PM-stål som bygger på kombinationen av ny formtillverkning via 3D-printing i plast för kallisostatpressing (CIP) och tillämpning av CIP för att nå relativ täthet som möjliggör sintring till sluten porositet. Efterföljande hetisostatpressning (HIP) kan då skapa full täthet utan kapsling. Genomförbarheten har demonstrerats och konsortiet kan adressera flera tillämpningar och kompletta värdekedjor. Fördelar innefattar flexibel formdesign, eliminering av smörjmedel, flexibelt materialval, isotrop formning/sintring samt eliminering av pressverktyg. Vidare måste form och utfall av denna genom processkedjan predikteras; FEM ger sådan möjlighet. Vidare kan HIP integrera värmebehandlingen, vilket ska utvecklas med hjälp av modellering. Högtemperatursintring ingår som ett delsteg. Frågan om val av sintring eller om denna kan integreras i HIP-processen är intressant att följa upp. Projektet bygger helt på kompetenser och tekniker som finns inom Sverige och parterna täcker därmed alla nödvändiga steg. Angreppssättet följer därmed värdekedjan från pulver via alla delsteg till produkt. Experiment i laboratorium och industriell skala, teori/modellering samt framtagning av fysiska demonstratorer ingår projektet.

Startdatum 2018-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 19 aug 2021.