Hållbara transporter i citymiljö

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31
Hållbar stadsutveckling och transporter hanteras genom nya koncept för stadsdistribution för varor och passagerare.
Urban transporter för människor och gods har snabbt blivit en av de stora miljöutmaningarna. Frågan är hur hållbar stad distribution kan möta de växande transportrelaterade oro god fördelning effektivitet, trafikstockningar, klimat och säkerhet i städerna.
Samarbetspartner
Lindholmen Science Park (LSP), Volvo Technology, Chalmers Arkitektur, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Älvstranden Utveckling.
Projektledare

Dan Andersson

VINNOVA FE 34

Sidansvarig Publicerad: to 30 jan 2014.