Hållbar logistik

Startdatum 2008-10-30
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-03-31
”Hållbar logistik” är ett samarbetsprojekt mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Vinnova, Logistik och Transport Stiftelsen LTS, Volvo Logistics, Schenker, StoraEnso, Västra Götalandsregionen samt Trafikkontoret Göteborgs Stad.
 
Projektet avser forskning med interorganisatoriska gränssnitt i fokus där fem fokusområden integrerat studerar operativ effektivitet och miljömässig hållbarhet inom transport- och logistiksystemet. Fokusområdena är: (FO 1) Miljörelaterade ramvillkor, (FO 2) Effektiva logistik- och transportlösningar, (FO 3) Operativ transporteffektivitet (FO 4) Transportköparens kravbild, och (FO 5) Förändrade arbetssätt och aktörsroller i logistiknätverk – ökad hållbarhet genom samverkan.
Vi utgår från transportförmedlarna och transportörernas möjligheter till omställning till ett hållbart transportsystem, i samverkan med transportköparnas kvalitativa efterfrågan och med hänsyn till samhällets ramvillkor och roll som leverantör av infrastrukturtjänster. Projektet knyter ihop de centrala forskargrupperna i kompetenscentret Northern LEAD  i nära samarbete med industriella partners.
 
Samarbetspartner
Logistik och Transport Stiftelsen LTS, Volvo Logistics, DB Schenker, Stora Enso, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad - trafikenheten
Delprojekt
1. Miljökrav ramvillkor.
2. Effektiv logistik och transportlösningar.
3. Operativ transporteffektivitet.
4. De efterfrågan krav transportköpare.
5. Ändrade skådespelaren roller i logistiknätverk ökad hållbarhet genom samverkan.
6. Hållbarhet att göra och distribuera inhemska biobränslen.

För mer information om de olika projektdelarna se den engelska sidan.
Projektledare
Johan Woxenius, Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Företagsekonomiska Institutionen, Logistik och transportekonomi

Sidansvarig Publicerad: fr 17 apr 2015.