Hållbarhets analys av Produktion2030:s projekt

Syfte och mål: Projektet ”Hållbarhetsanalys av Produktion2030:s projekt” syftar till att genomlysa Produktion2030:s projektportfölj utifrån hållbarhetsaspekter och framförallt klimateffekter. Utförandet skall resultera i en sammanställning och analys utifrån projektresultaten som P2030 projekten arbetat fram. Förväntade effekter och resultat: The results will provide a solid ground of where P2030 has contributed, where we stand today and also what is needed for the future e.g. in order to cope with upcoming climate laws which are expected to come into place within a few years. Upplägg och genomförande: Följande arbetsprocedur är tänkt att tillämpas för att kartlägga och analysera resultaten från P2030 projekten. -Bjud in många andra aktörer att medverka i utförandefasen av hållbarhets och klimatanalysen. -Ta fram en analysmall och frågeformulär. -Samla in information ang. alla P2030 projekten och dess utförande. -Genomför workshop där medvetenheten hos aktörer i projektet kartläggs och diskuteras för att 1. Förstå utförandet av P2030 projektet 2. Förstå vart vi är idag 3. Förstå vad som behövs för framtiden -Sammanställ

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-07-31

Sidansvarig Publicerad: sö 06 dec 2020.