Hållbar insamling, eftermarknad och återvinning av litiumbaserade bilbatterier

Projektet syftar till att generera kunskap väsentlig för utvecklingen av ett hållbart system för insamling, eftermarknad och återvinning av litiumbaserade bilbatterier (LBB), vilka ställer nya krav på flödesekonomi (supply chain management, SCM) samt organisation för eftermarknad och End-of-Life. Resultaten förväntas stärka Sveriges position som framstående land inom återvinning, gynna elektrifiering av fordonsflottan och stimulera nya arbetssätt inom producentansvaret.

Samarbetande organisationer

  • If Skadeförsäkring AB (Privat, Sweden)
  • CIT Industriell Energi AB (Privat, Sweden)
  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Jönköpings Bildemontering AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-15

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.