Höjd innovationskompetens inom hälso- och sjukvård

Insatser för att överföra mer av forskningsbaserad kunskap till olika aktörer i samhället - spridning av kunskap och redan utvecklade metoder och modeller kopplat till innovation i samverkan med andra aktörer Baserad på forskningsbaserad kunskap och praktikens erfarenhet tillsammans med deltagande organisationer utveckla och testa nya metoder. Skapa nätverk för ´mellanrumsledare´ och ledare av samverkande innovation Coacha intermediärerna i deras roll att vara värd för samskapande innovations plattformar och arenor.

Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.