Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen - polyolefin nanokompositer

I det här projektet avser vi att utveckla material och uppskalningsbara processer för en ny klass av högpresterande nanokompositer baserade på grafen och polyolefiner. Nanokompositerna bygger på en unik typ av grafenmaterial som visat sig ha mycket stor potential som fyllmedel i polyolefiner. Designen av nanokompositerna skall leda till mycket goda elektriska, termiska och mekniska m.fl. egenskaper i jämförelse med tillgängliga nanokompositer.

Designen av nanokompositerna skall leda till mycket goda elektriska, termiska och mekniska m.fl. egenskaper i jämförelse med tillgängliga nanokompositer. Sammantaget har projektet stor potential att leda till en ny generation av produkter för många olika applikationer.

Teknikerna kommer att tillämpas på ett stort antal av specialdesignade grafenbaserade hybridfyllda sammansättningar, inkluderande polymerer med olika molekylära egenskaper och polymera blandningar. Effekten av olika bearbetningsförhållandena i fullskaliga bearbetningstekniker som extrudering och formsprutning kommer att testas. Denna utveckling kommer att vara avgörande för att säkerställa höga prestanda och reproducerbarhet i storskalig produktion. En bred arsenal av karakteriseringsmetoder kommer att tillämpas genom samverkan mellan projektdeltagarna.

Samarbetande organisationer

  • Hot Disk AB (Privat, Sweden)
  • Borealis AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-11-30
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-02-28

Sidansvarig Publicerad: fr 03 jul 2020.