Högpresterande lättviktskomponenter genom additiv tillverkning

Elektronstrålesmältning (EBM) och selektiv lasersmältning (SLM) är de mest utvecklade pulverbäddsteknikerna för additiv tillverkning (AM) för produktion av vissa flygmotorkomponenter och medicinska inplantat i titanlegeringar, där tekniken har visat sig vara viktbesparande och ge explicit designfrihet. Målet med projektet är att vidga användningen till nya material och applikationer - nämligen svårtillverkade utskiljningshärdade nickelbaserade superlegeringar avsedda för högtemperaturapplikationer i gasturbiner och komponenter för rymdraketmotorer.

Projektet kommer att utveckla baspulvermaterial likväl som design- och tillverkningsregler för AM av högpresterande komponenter baserade på nickelbaserade superlegeringar. Detta kommer möjliggöra signifikant kortare utvecklingstider och en viktminskning för högpresterande komponenter genom kombinationen av förbättrad design och egenskaper. Demonstratorkomponenterna som tillverkas i projektet kommer att användas för att visa på det föreslagna konceptet och inspirera framtida produktutveckling av lättviktskomponenter tillverkade med AM.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan Väst (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan Väst (Utgivare, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.