Högeffektiv indunstningsteknik för massabruksbaserade bioraffinaderier

Projektet syftar till att minska problemen med beläggningar på värmeytorna i svartlutsindunstare. Indunstningsanläggningen är idag den största ångförbrukaren på ett massabruk. Indunstningens kapacitet och drifttillgänglighet påverkas av att det även vid normal drift kan bildas beläggningar, så kallade inkruster på dess ytor. Generellt överdesignas indunstarna med 15-25% för att hantera detta problem och inkrusterna orsakar även ett regelbundet behov av tvätt. Projektet avser att studera hur den kristallisationsprocess som orsakar beläggningarna kan påverkas genom att variera storleken på och fördelning av kristaller.

Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.