Högeffektiv Ottomotor med utspädd förbränning II

Syftet med projektet är att studera tekniker som förbättrar mager förbränning genom att utöka gränsen för hur mycket extra luft en ottomotor klarar för att kunna nå högre verkningsgrad. Dessutom syftar projektet till att minska NOx-emissioner genom att anpassa efterbehandlingssystemet. Mager förbränning i en ottomotor kan minska utsläppen av koldioxid med 5-10 % koldioxid, beroende på driftcykel, jämfört med Volvos nya VEA (Volvo Engine Architecture)-motorer.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Haldor Topsoe (Privat, Denmark)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.