Grafenförstärkta, multifunktionella termoplaster för flygapplikationer

Syfte och mål: Projektet syftar till att utveckla grafen förstärkta termoplaster för att på så sätt skapa multifunktionella material. Målet är att förbättra materialets hållfasthet och att samtidigt införa elektrisk och/eller termisk ledningsförmåga i materialet. Genom att kombinera simuleringar, modelleringar och experimentella mätningar skapas en förståelse för materialets och blandningens egenskaper och interaktionsmekanismer för att därmed kunna ge förutsättningar för att skapa en optimal dispersion och ett nytt material. Förväntade effekter och resultat: Målet är att genom utveckling av ett multifunktionellt material skapa lättviktslösningar samt att ge förutsättningar för utökat användande av termoplaster vilket leder till kortare och mer miljövänliga processer. Målet är att hitta ett material som är användbart för tillverkning av artiklar i krävande applikationer inom flyg. Fokus är framförallt på framtagning av ett material för 3D-printing applikationer vilket på sikt möjliggör multifunktionell 3D-printing där integration av till exempel elektronik och sensorer ger stor potential i framtida produkter och applikationer. Upplägg och genomförande: Projektet kommer utföras i nära samarbete mellan projektdeltagare. Saab är kravställare och slutanvändare, 2DFab tillverkar grafen material och dispersioner, Linköpings universitet är ansvarigt för att undersöka interaktionen mellan polymer och grafen, UFABC undersöker och optimerar dispersionen av plasten och Chalmers utför simuleringar och modellering för att beräkna hur dispersionen ser ut. Detta kommer ske i en iterativ process där vardera part ger input till övriga parter för att på så sätt utveckla projektet och komma framåt.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Saab (Privat, Sweden)
  • 2D fab AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.