Grafenbaserad strömsensor

Syfte och mål: I detta projekt syftar vi till att demonstrera en prototyp av strömsensor med hjälp av grafenbaserade Halleffektgivare som hjärtat i strömdetekteringen. Två viktiga delmål i detta projekt är dels; 1) att Halleffektgivaren uppfyller de temperaturkrav som ställs av tillverkning och miljö, samt 2) att lämplig elektronik utvecklas för att driva sensorn. Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas generera en prototyp av en strömsensor som kan ta till vara på de unika egenskaperna i grafen (materialnivå) ytterligare en nivå, från komponent till system. Om projektet lyckas kommer det att göra det möjligt för oss att forma ett konsortium av partners för ett kommande potentiellt innovationsprojekt. Upplägg och genomförande: Projektet förväntas pågå i 16 veckor. Graphensic tillverkar material, koordinerar projektet samt uppdrar till extern aktör att konstruera elektronik. Chalmers tillverkar Halleffektgivare av grafen, utvecklar temperaturtåligt passiveringsmetod samt karakteriserar komponenterna.

Samarbetande organisationer

  • Graphensic AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-11-04
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-02-29

Sidansvarig Publicerad: lö 04 jul 2020.