Grafen förstärkt lim för punktsvetsning

Målet med projektet är att använda grafen för att förbättra process- och materialegenskaper hos limmer. Fokus i projektet kommer att vara att anpassa: (a) limkompositionen (b) grafenfunktionalisering/behandling (c) processflödet som påverkar anistropin för att leverera optimala (1) elektriska, (2) termiska (3) och mekaniska egenskaper samt (4) härdningsegenskaper.


För att kombinera hög prestanda och lättviktsteknik innehåller moderna bilkarosser ett stort antal materialvarianter (kolstål , borstål, aluminium, metall-sandwich kompositer etc). På grund av detta är fogningsmetoder kritiska för bilarnas prestanda, speciellt säkerhet och hållbarhet. För att öka användandet av strukturella limmer i OEM tillämpningar kommer detta projekt att utreda grafenmodifierade strukturella limmer.


Projektet för samman en tvärfunktionell projektgrupp bestående av: -en stark och global fordonstillverkare Volvo Cars tillsammans med CEVT -ett växande SME, komposittillverkaren Lamera -starka vetenskapliga partner i form av Chalmers och RISE -Chalmers Industriteknik med gedigen erfarenhet av samarbete mellan industri och forskning -två globala leverantörer av lim (Dow Automotive och SIKA) med expertkunskap inom limformulering och limegenskaper.

Samarbetande organisationer

  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2018-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-30

Sidansvarig Publicerad: fr 03 jul 2020.