Godstransporter i kollektivtrafikkörfält - utvärdering och konceptutveckling

Syftet med projektet är att undersöka (baserat på empiriska studier) om det under vissa förutsättningar kan vara lämpligt att tillåta godstransporter i kollektivtrafikkörfälten. Kan detta genomföras utan att kollektivtrafikens punktlighet påverkas negativt? Vad innebär det i så fall totalt för trafikens framkomlighet och vilka blir effekterna på energianvändning och emissioner? Vilka transporter ska tillåtas och under vilka tider och på vilka vägsträckor, så att de sammanvägda effekterna blir så positiva som möjligt?

Samarbetande organisationer

  • PostNord (Offentlig, Sweden)
  • Stockholms stad (Offentlig, Sweden)
  • Sustainable Innovation (Non profit, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31
​Projektet undersöker om det under vissa förutsättningar kan vara lämpligt att tillåta godstransporter kollektivtrafikkörfälten. Kan detta genomföras utan att kollektivtrafikens punktlighet påverkas negativt? Vad innebär det i så fall totalt för trafikens framkomlighet och vilka blir effekterna på bränsleförbrukning och miljön? Området är relativt outforskat men det är troligt att rätt utformade lösningar kan minska den urbana trafikens energiförbrukning och emissioner samtidigt som kostnaderna för transportarbetet skulle kunna reduceras. En förutsättning är då att konceptet kring lösningen utvecklas, när det gäller vilka transporter som ska tillåtas och under vilka tider och på vilka vägsträckor, så att de sammanvägda effekterna blir så positiva som möjligt. I sammanhanget blir lösningar som dynamiskt tar hänsyn till aktuell trafiksituation särskilt intressanta.

Projektledare
Externa parter
​​Sustainable Innovation, Stockholm stad, PostNord
Kontaktperson

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.