Geographic mapping of radio signals (MapCOM)

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • IMCG (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Publicerad: to 31 maj 2018.