GAIA - Grafen Applikation i Industriell Anläggning

Syfte och mål
Syftet med projektet är att utveckla en flexibel pilotanläggning för elektrolytisk ytbeläggning med möjlighet till produktion i mindre skala av någon eller några av de grafenbaserade processer Provexa Technology för närvarande utvecklar. Inget förklarar en process eller produkts förträfflighet bättre än en bra demonstrator.

Förväntade effekter och resultat
Resultatet av ett lyckat projekt kommer att bidra till minskad klimatpåverkan genom att stärka svensk industri i omställningen till ett elbaserat samhälle. Ytbeläggningarna i sig bidrar även till ett hållbart samhälle genom att använda miljövänliga produktionsprocesser. Samtidigt främjas lokal kompetensutveckling som kan leda till stärkt internationell konkurrenskraft.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
  • Provexa Ytbehandling AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-03-01
Slutdatum 2025-02-28

Sidansvarig Publicerad: må 24 okt 2022.