Fysikal-kemiska egenskaper av oxiderad xylan för film applikation

Syfte och mål: Att använda polysackarider (polymerer) från biomassa för produkter såsom plast är av stort intresse idag. Det finns dock flera utmaningar där en av dem är polysackaridens inherenta styvhet. Målet med detta projekt är att använda neutronspridning för bestämning av just styvheten hos omodifierade och modifierade polysackarider. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att bidra till att öka den grundläggande förståelsen för polysackarider i lösning. Projektet förväntas också generera viktiga resultat för den tillhörande doktoranden, öka hennes förståelse och förmåga att använda neutronspridning (genom både användning och kurs) samt bidra till ökad användning av storskaliga anläggningar från branschen. Upplägg och genomförande: Projektet är ett tillfälle att samla en expert på neutronspridning och välkänd forskare inom cellulosaområdet samt interagera och sprida våra resultat och erfarenheter av att använda neutroner med vår industriella partner.

Startdatum 2019-10-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-31

Sidansvarig Publicerad: sö 28 mar 2021.