Fundamental studies of transient sprays

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Finansieras av

  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (Non profit, Swede)

Publicerad: to 31 maj 2018.