Framtidens stad med syntetiska populationer

Syftet med projektet är att skapa en miljö som möjliggör design av hållbara framtida urban miljöer. Målet med initieringsprojektet har varit att identifiera hur vi på bästa sätt möter de utmaningarna som finns. Vi har identifiera konkreta lösningar på hur utmaningarna skall mötas och vilken roll projektet spelar i dessa sammanhang. Utmaningarna vi adresserar är den inkluderande staden som skall motverka segregation, riskhantering vid framtida klimateffekter samt den tillgängliga staden där mobiliteten bevaras samtidigt som bilanvändningen kraftigt minskar.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Resource Point (Privat, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2013-06-14
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-01-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.