Framtidens råvaror finns i dagens produkter - En symbiotisk affärsmodell (SYMBIZ)

En integrerad samverkan mellan varuproducerande industri och återvinningsföretag med tillämpning av symbiotiska affärsmodeller ökar lönsamheten och minskar miljöbelastningen för båda parterna.
Om det kan påvisas branscher där hypotesen håller, identifieras den bransch där förutsättningarna är mest gynnsamma och effekten av en symbiotisk affärsmodell förväntas bli störst. Prototyper för potentiella symbiotiska affärsmodeller utvecklas för denna och en plan för ett fortsättningsprojekt för vidareutveckling och utvärdering av prototyperna utformas. Resultaten kommuniceras till relevanta företag och industribranscher.
I projektet avser vi pröva hypotesen och utreda förutsättningarna att tillämpa sådana affärsmodeller i olika branscher av varuproducerande industri, som har olika kund-leverantörsförhållanden samt produktion i olika geografiska regioner.

Startdatum 2010-02-25
Slutdatum Projektet är avslutat: 2010-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.