Framtidens Fossilfria Bergutlastning

Bergmaterialindustrin är en av de 21 branscher som medverkar och tillsammans täcker dessa 21 mer än 70 procent av utsläppen i Sverige. För att nå de högt uppsatta miljömålen inom bergmaterialproduktion krävs inte enbart en övergång till fossil- och emissionsfri drift, utan ett nytänkande även vad gäller process och nya maskinkoncept. Ansatsen är att ta fram en ny systemlösning för bergutlastning som tar hänsyn till de randvillkor elektrifiering medför, detta är begräsningar i form av energidensitet för batterier jämfört med diesel som dagens lösning har utvecklats runt i årtionden.

Det långsiktiga målet är att få hela kedjan inom ballastproduktion fossilfri. Delsystemet som är fokus i detta projekt är den process som står för majoriteten av den kvarstående fossila bränsleanvändningen idag, då det finns lösningar på elektrifierad kross, transportband och sorteringsverk. Uppskattningsvis skulle detta projekt kunna täcka in 1/3 av de 60% som är transporters andel i ovanstående tabell eller cirka 84 - 152 tusen ton CO-ekv i Sverige. Att vi här inkluderar både mobila och fasta krossar gör att resultatet kan användas i de flesta bergtäkter globalt.

Samarbetande organisationer

  • SBMI, Sveriges bergmaterialindustri (Övriga, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Skanska (Privat, Sweden)
  • Blekinge Tekniska Högskola, BTH (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2022-05-01
Slutdatum 2025-04-30

Sidansvarig Publicerad: lö 18 jun 2022.