FUDVI - Framtida layouter av förarplatser och visuell information i lastbilar

Projektet syftar till att 

  • Bevisa antagandet att förare sitter olika beroende på körsituation och transportuppdrag
  • Föreslå nya fördelaktiga layouter av förarplatser med tillhörande arrangemang av visuell information
  • Utveckla metodik för effektivt användande av körsimulatorer i tidig utveckling av koncept
  • Utveckla modeller för att förutse körställningar utifrån typ av transport, trafikmiljöer, produktutformning och förarstorlekar
  • Utveckla applicerbara resultat för medeltunga och tunga lastbilar, men även för andra kommersiella vägfordon.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.