Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett energisystemperspektiv

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-08-26
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 15 maj 2020.