Framtida alternativa transportbränslen

Det ökande transportbehovet och de ändliga tillgångarna på fossil energi tillsammans med en förväntad klimatförändring på grund av utsläpp av växthusgaser utgör de kanske största utmaningarna i samhället idag. För att reducera ovanstående problem är effektivisering av fordonens framdrivningssystem mycket viktigt, men detta kommer inte att räcka för att reducera emissionerna av växthusgaser tillräckligt utan en övergång till förnyelsebara bränslen för transporter är nödvändigt. Det övergripande målet för projektet är att identifiera bränslen som kombinerar utmärkta förbränningsegenskaper med hög långsiktig hållbarhet. Det vill säga att kunna visa på potentialen att minska utsläppen av fossilt CO2 från förbränningsmotorer som använder icke-fossila bränslen och samtidigt opererar med bästa möjliga bränsleeffektivitet med hänsyn tagen till tidshorisonten.

Samarbetande organisationer

 • Perstorp AB (Privat, Sweden)
 • St1 Sverige (Privat, Sweden)
 • Lunds tekniska högskola (Akademisk, Sweden)
 • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
 • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Lantmännen (Privat, Sweden)
 • Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik (Centrumbildning, Sweden)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Saybolt Sweden (Privat, Sweden)
 • f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (Centrumbildning, Sweden)
 • Preem (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Finansieras av

 • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 30 apr 2020.