Från lignin till biobränslen och specialkemikalier

En studie av alkoholers effekter som "radikalstabilisator" i kritiskt vatten vid hydrotermisk förvätskning (HTL) av LignoBoosts TM sulfatlignin. 

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 16 feb 2021.