Fotofission och -fusion: Bortom gränsen för konventionell solenergiteknik

Projektet ska utveckla teknik för att avsevärt förbättra nyttjandegraden av solljusets energi, hos befintliga och framtida solenergisystem. Genom att möjliggöra att energin från en större del av ljusspektrat i det instrålande ljuset tillvaratas kan den nya tekniken med bibehållen effekt reducera behovet av solbelyst yta med mer än 50 %, motsvarande en fördubblad verkningsgrad.

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

​Projektets syfte är att avsevärt förbättra utnyttjandegraden av solljusets energi. Det långsiktiga målet är kunna fördubbla verkningsgraden i solenergisystem. Två nya ljusabsorberande färgämnen skall utvecklas och anpassas till olika sorters teknik för produktion av solel eller solbränsle. Det första färgämnet möjliggör nyttiggörande av överskottsenergin i energirikt ljus. Det andra uppgraderar solljuset som annars har för låg energi för att bidra. På så sätt angrips de två stora inneboende flaskhalsarna i dagens solenergiteknik och möjliggör maximalt utnyttjande av alla våglängder i solljuset.

Den del av projektet som genomförs på Miljösystemanalys syftar till att undersöka industrialiseringspotentialen genom att studera möjliga marknader för introduktion, konkurrens från närbesläktade ansatser och potentiella miljö- och resursbegränsningar.

Nyckelord
​Solceller, verkningsgrad

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.