Fordonsanvändning i transportsystem för hållbar logistik

Som en konsekvens av den höga kostnadseffektiviteten i många logistiksystem förflyttas mycket gods varvid det förbrukas omfattande mängder av energi vid förflyttning av gods. Den nya frågeställningen blir att utforska om det på motsvarande satt kan skapas en samtidig hög energieffektivitet.

Energianvändningen inom transportsektorn behöver effektiviseras och de konsekvensmässigt följande utslappen av framfor allt C02 behöver minskas liven om de for transporter nödvändiga energiformerna har en relativt minskande resursförbrukning. Perspektivet måste här vara hållbar logistik och hållbara transporter med en minskande energiförbrukning vid fordonsanvändning såväl relativt, absolut som per transportarbete.

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.