FoodPort

Food Port-projektet ingår i programmet för Interreg IVB Nordsjöregionen som arbetar för att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Chalmers tekniska högskola är tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Hamn de svenska parterna i projektet. Målet med Food Port är att förbättra tillgänglighet och transport-logistiksystem av livsmedel runt Nordsjöregionen. Projektet fokuserar på tre områden: • Öka marknadskännedom • Effektivisering och hållbarhet av försörjningskedjan • Fysiska stödsystem De svenska pilotprojekten ​I Sverige arbetar vi nu med att dra igång pilotprojekt inom områdena: • Livsmedelsflöden i Gröna Korridorer och • Logistikcenter för Livsmedel

Samarbetande organisationer

 • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
 • HITRANS (Privat, United Kingdom)
 • Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) (Offentlig, Norway)
 • University of Hull (Akademisk, United Kingdom)
 • Port of Zeebrugge (Privat, Belgium)
 • Göteborgs Hamn (Offentlig, Sweden)
 • South East of Scotland Transport (SEStran) (Offentlig, United Kingdom)
 • Syddansk Universitet (Akademisk, Denmark)
 • Development Council of South Jutland (URS) (Offentlig, Denmark)
 • Port of Oostende (Offentlig, Belgium)
 • Port of Esbjerg (Offentlig, Denmark)
 • Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (VOKA) (Privat, Belgium)
 • Odense Havn (Offentlig, Denmark)
Startdatum 2010-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-02-28

Finansieras av

 • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
 • Europeiska kommissionen (EU) (Offentlig, Belgium)

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.