FoU av dynamiska lågspänningskablage mellan boj och flytande hubb i ett marint energisystem

Projektet har som syfte att utveckla en dynamisk lågspänningskabel som är kostnadseffektiv och anpassade för havsenergiteknologier och deras utmaningar. Behovet har identifierats inom de pågående demonstrationsprojekten P38236-1 och P38550-2 och uppges vara nödvändiga för genomförandet. Kabeln kommer att utformas för att kunna kopplas mellan en rörlig boj och en flytande uppsamlingshubb. Samtidigt som det förväntas underlätta service och minska kostnaderna utsätts kabeln för stora påfrestningar. Normalt är sjökablar konstruerade för att ligga still på havsbotten.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Waves4Power AB (Privat, Sweden)
  • NKT Cables AB (Privat, Sweden)
  • Corpower Ocean AB (Privat, Sweden)
  • Minesto (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-12-08
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.