Flygtrafikledningssystem: harmonisering av krav- och verifieringsprocess

Projektet syftar till att utveckla nya metoder för kravställning och verifikation av icke funktionella krav som rör operatörernas upplevelser av programvaror för flygtrafikledning (ATM). De metoder som tas fram skall anpassas till varandra så att verifikationen harmonierar med de krav som tagits fram. För att säkerställa att resultaten från projektet exploateras på Saab ATM kommer projektet att studera hur förändring av arbetssätt och metoder kan ta hänsyn till ingenjörernas individuella variationer och egenskaper.

Samarbetande organisationer

  • Saab AB (Privat, Sweden)
  • Blekinge Tekniska Högskola, BTH (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2013-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.