Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter

Målet med projektet är att bidra till utveckling av additiv tillverkning för möjliggörande av innovativa produkter och processer och snabbare anpassning till marknadsbehov. Projektet adresserar området flexibel produktion. Ökad flexibilitet skall kombineras med kortare ledtid för produkter med hög materialkostnad. Detta skall visas genom valda applikationer som definierats av projektkonstellationen när det gäller induktorer där koppar används och inom övriga tillämpningar där behov av ny tillverkning av kopparbaserade produkter är av intresse.


Genom projektet utvecklas dels metoder för framtagning av avancerade komponenter och dels utvecklas kunnande kring hur ny teknik kan tillämpas för att korta ledtider och ökad flexibilitet genom additiv tillverkning. Förutom stöd till framtida specifika material- och produktlösningar förväntas spridningseffekter till andra produktområden. Vidare skapas förutsättningar för ny teknik och samverkan mellan nya aktörer inom nya produktområden där ledtider och produktmervärden är centrala.

Samarbetande organisationer

  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.