Flexibel och hållbar tillverkning av högpresterande rullningslager

Syfte och mål: Projektet avser att öka produktionsflexibiliteten för tillverkning av stora lager genom att minska antalet processteg och förbättra komponenternas egenskaper genom att använda en ny strategi för hårdsvarvning (HaT).
Detta kommer att genomföras genom att utveckla och eventuellt arbeta fram en metod för att kunna kvalificera hårdvarvsprocessen som slutprocess. Denna strategi kommer att generera en unik höghållfast yta med förbättrade ytmekaniska egenskaper som potentiellt kan ge ökad livslängd. Förväntade effekter och resultat: Projektet avser att minska antalet processteg vid tillverkning av precisionskomponenter för att öka produktionsflexibiliteten vid lagertillverkning. Projektet avser att introducera en ny tillverkningsstrategi för hårdsvarvning, och därigenom också öka livslängden hos lagren som i sin tur bidrar till reducerade energiförbrukning och kortade tillverkningsledtider.

Samarbetande organisationer

  • Skärteknikcentrum Sverige (SKTC) (Privat, Sweden)
  • SST Slitskyddsteknik AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-06-16
Slutdatum 2024-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 04 dec 2021.