Flerskikts vågledare integrationsplattform för framtida millimetervågor system

Målet med genomförbarhetsstudien var att verifiera två aspekter av MLW-tekniken: tillverknings- och integrationsförmåga, vilka båda var framgångsrika. Tillverkningsförmågan verifierades genom att tillverka passiva bandpassfilter baserat på MLW-tekniken och integrationsförmåga verifierades genom att ta fram prototyper för integration av aktiva MMIC-enheter. Specifikationerna togs fram av industripartnerna och testning utfördes på "National THz Laboratory" på Chalmers.

Startdatum 2018-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-05-01

Sidansvarig Publicerad: to 28 mar 2019.