Flerskalig modellering av armerad betong

Ett nytt sätt att modellera armerad betong genom att kombinera olika detaljnivåer I detta projekt skall vi utveckla ett nytt sätt att modellera stora armerade betongkonstruktioner, som till exempel broar. Arbetssättet bygger på att man modellerar materialet i olika skalor, och kopplar dessa olika skalor till varandra. Experiment kommer att kopplas till modelleringen, så att man på varje nivå kalibrerar och validerar sina modeller. Modellering kommer att ske på tre skalor, som kopplas till varandra: 1) Armerad betong i mesoskala, bestående av armeringsstång med omgivande betong bestående av ballastkorn, cementpasta och svaga gränszoner, skall kopplas till en solid som kan beskriva den armerade betongens sprickbildning. 2) Makroskala, bestående av armerade betongplattor, som kopplas till effektiva skalelement som kan beskriva sprickor och deras tillväxt i detalj. 3) Strukturskala, bestående av hela konstruktioner såsom broar. Det föreslagna projektet är banbrytande och tvärvetenskapligt över gränserna mellan konstruktionsteknik och beräkningsmekanik, och har potential att skapa betydande genombrott i hur man kan modellera stora armerade betongkonstruktioner. Det kommer till exempel att göra det möjligt att studera sprickor och spricktillväxt i stora konstruktioner i detalj.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.