Feltålighet av vindkraftverket med nätformande kontroll

Projektet avser att utvärdera och identifiera hur olika kontrollstrategier med kraftelektronik påverkar nätstabiliteten i elsystemet med en låg kortslutningskapacitet och tröghetsmoment. Projektet kommer genom teoretiska analyser och experiment öka förståelsen för hur nätstabiliteten kan bibehållas i dessa system genom effektiv styrning.

Startdatum 2021-12-15
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 mar 2022.