Felhandlingar inom skogs- och sågverksindustrin

Beteendeförändring genom designförändring - en studie om olyckor i sågverksindustrin

Skogs- och sågverksindustrin har länge varit hårt skadedrabbat och fortsätter tyvärr att vara en av de största riskindustrierna. Arbete görs kontinuerligt för att minska farorna genom att design av tekniska systemen (exempelvis med fysiska barriärer) eller utbildning av arbetarna, vilket ofta fokuserar på normal produktion. Dock är det välkänt att många olycksfall sker vid underhåll av maskiner, och mer komplexa maskiner innebär också fler frihetsgrader för felhandlingar. Ett annat sätt att arbeta med olycksprevention är därför att undersöka hur själva utformningen av maskinen påverkar människors beteende på ett negativt sätt, dvs. hur tekniken inbjuder till ett riskfyllt beteende. Det behövs därför en systematisk genomgång av relationen mellan de olyckor som inträffar, utformningen av maskinen och användandet.

Projektet syftar till att undersöka vilka användningsfel som är vanlig och farliga i samband med arbete vid i skogsbruk och sågverk samt hur maskiners utformning inverkar på uppkomsten av dessa fel.  Målet med projektet är att ta förslag på designförändringar samt förslag på utbildningar/instruktioner för att förbättra säkerhet i användning av teknisk utrustning.

 

Samarbetande organisationer

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-01-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 17 aug 2018.