Fallfilmsindunstare med högeffektiva värmeväxlarytor - Reduktion av osäkerheter inför industriell implementering

Syftet med projektet är att stärka designunderlaget för fullskalig implementering av i tidigare projekt identifierade högeffektiva strukturerade värmeöverföringsytor för fallfilmsindunstare vad gäller inverkan av indirekta effekter så som friktionstryckfall och beläggningar. Vetenskapligt utgör målet att öka förståelsen för och därmed förbättra modelleringen av dessa indirekta effekter. Energimyndigheten bedömer att projektets potential att bidra till programmets delmål Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser är god, eftersom projektet innehåller både framtagande av nya materialytor och optimering av existerande indunstningsanläggningar.

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 15 feb 2022.