Fabriksresurs och energieffektivitet genom digitalisering (FREED) - P2030 förstudie

Tillverkningsföretag måste implementera grönare metoder för att bidra till hållbar utveckling med tillvägagångssätt som ekoeffektivitet och cirkulär ekonomi, det vill säga skapa socialt och ekonomiskt värde samtidigt som miljöpåverkan från produktionen minimeras genom effektiv, sluten cirkulation av resurser. FREED syftar till att använda industriell digitalisering som en möjliggörare för att värdera tillverkningssystems miljöprestanda mer holistiskt och förbättra kontinuerligt mot miljöeffektiva, klimatvänliga och cirkulära produktionssystem.

För att skapa förväntade effekterna av strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 kommer FREED att basera sina arbetsprinciper på ekoeffektivitet för att minska material- och energiintensiteten (öka effektiviteten och eliminera/minimera avfall), minska toxiciteten (eliminera/minimera miljöpåverkan), öka hållbarheten användning av förnybara källor (energi och material), bibehålla värde (cirkulära strategier för förlängning av produktliv och valorisering av materialavfall) och öka tjänsteintensiteten (produktservicesystem och industriella tjänster).

För att uppnå målet med FREED kommer vi att fokusera på digitala lösningar för miljömässig hållbarhet på fabriksnivå. Genomförbarhetsstudien kommer att granska nuvarande praxis och system på plats hos partnernas tillverkningsanläggningar för att utvärdera tillämpbarheten av olika miljöverktyg, metoder och indikatorer. Kärnaktiviteter kommer att omfatta processkartläggning, datainventering, mognadsbedömningar och gapanalys för att identifiera befintliga styrkor och definiera förbättringsområden för att öka produktionssystemens miljöprestanda.

Samarbetande organisationer

  • Sandvik (Privat, Sweden)
  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-10-04
Slutdatum 2023-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 10 dec 2022.