Förutsättningar för uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring

En digitaliserad industri med inslag av artificiell intelligens ställer höga krav på strukturerade data, standardiserade digitala språk samt metodiskt och repeterbart förberedelsearbete. Kunskapen att strukturera, simulera, analysera och lagra geometrisk information finns redan till stor framtagen via forskning bland annat i Wingquist Laboratory VINN Excellence center på Chalmers samt Swerea/IVF. Den är även till viss del implementerad i vissa industrier, däribland hos fordonstillverkare i Sverige. Dock finns det fortfarande ett visst kunskapsglapp, framförallt kanske inom leverantörsledet. Möjligheten till uppkopplade system, såsom CM4D och DDBS för mätdatahantering, RD&T eller motsvarande för analys och simulering, finns men kommunikationen ställer höga krav på indata och konfigurering. Förkunskaperna samt förståelsen för struktur och dataspråk är viktigt för att de digitaliserade industriella systemen skall fungera i praktiken. Dessutom är stabila och långsiktiga implementeringar av digitaliserande system och processer en förutsättning för att industrin skall vara mottaglig för nya forskningsresultat, metoder och verktyg för automatiserad produktutveckling och produktionsstyrning. Detta projekt går ut på att förmedla och bygga upp den kompetens som är en förutsättning för en uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring i industrin.

Samarbetande organisationer

  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • PE Geometry (Privat, Sweden)
  • Ming Company (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-04-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-14

Sidansvarig Publicerad: fr 10 apr 2020.