Förstudie: Forsknings- och samhällsbehov av en testbädd inom sjömätning

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.