Förstudie: Analys av Paris MoU i relation till sjöfartens miljöpåverkan och konkurrensneutralitet

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Havsmiljöinstitutet (Offentlig, Sweden)
  • Linnéuniversitetet: Kalmar (Akademisk, Sweden)
  • Havs- och vattenmyndigheten (Non profit, Sweden)
Startdatum 2019-08-01
Slutdatum 2020-02-29

Publicerad: fr 15 nov 2019.