Förstudie avseende ett nexus för livscykelanalys av elektromobilitet

Syftet med projektet är att tillgodose det kontinuerliga behov av guidning och utvärdering som finns inom området elektromobilitet sett till miljöpåverkan och resursanvändning. Här ingår både att löpande identifiera och formulera nya djupgående projekt för specifika delar, samt att även direkt adressera generella frågeställningar bland annat genom att göra synteser av resultat från andra pågående projekt. Ökad kunskap inom detta område är angeläget för den fortsatta utvecklingen av elektrifierade fordon.

Startdatum 2019-01-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-31

Sidansvarig Publicerad: ti 19 nov 2019.