Färdplan för forskning och innovation för industrialisering av additiv tillverkning av metaller i Sverige (Ramp-Up)

Projektet syftar till att ta fram en färdplan för en snabb och konkurrenskraftig nationell industrialisering inom additiv tillverkning (AM) av metall i Sverige. Färdplanen ska identifiera de industriella forsknings- och innovationsfrågor som är mest väsentliga för att skapa en önskad svensk styrkeposition inom AM av metall. Projektet ska även föreslå en strategi för färdplanens genomförande inkl. finansiering. Målet är att nå ett internationellt ledarskap inom AM av metall baserat på Sveriges starka industriella ställning inom områden som pulvermetallurgi, högpresterande metalliska material och avancerad produktionsteknik.

På kort sikt blir ett resultat av projektet att relevanta aktörer ges bästa möjliga förutsättningar att gemensamt agera för en snabb och konkurrenskraftig industrialisering av AM av metall i Sverige. På längre sikt ska projektet leda till att svensk industri kraftfullt ökar sin konkurrenskraft inom AM av metaller. Denna målbild kommer att preciseras och förankras under projektets gång, men kan innefatta t.ex. ökad export av pulver och utrustningar, flexiblare tillverkningsindustri, export av know-how samt mer energieffektiv och miljövänlig produkttillverkning.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan Väst (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan Väst (Utgivare, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.