Förberedande försök med långsiktiga mätserier ombord på Oden

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-01-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.