Förbättrad stabilitet och manövrerbarhet för fordon med elektrisk drivlina - fas 2 (ImpStabMan 2)

Syftet med projektet är att bidra till ökad trafiksäkerhet m h a nya säkerhetsfunktioner baserade på elektrifiering av drivlinan. Målet med fas 2 av projektet är att kvantifiera säkerhetsfördelen med elektrisk drivning i utvalda trafikscenarier, utveckla regleralgoritmer för fordonsapplikationer och att verifiera dessa algoritmer med hjälp av bilprov på bana. Huvudmålet är ökad manövrerbarhet av fordonet och tillägg av autonoma säkerhetsfunktioner.

Denna fas avser att leverera: Karta över trafikscenarier med kvantifierad säkerhetspotential baserad på elektrisk framdrivning. Kvantifierad säkerhetspotential som funktion av variation av scenarioparaterar. Kvantifierad potential för förarassistans vid undanväjningmanövrar. Demonstration av en säkerhetsfunktion med en konceptuell regleralgoritm. Projektresultaten kommer att bidra till kompetensförsörjning inom elektrifiering av fordon, fordonsdynamik och aktiv säkerhet, inklusive kopplingen mellan dessa, för forskning och fordonsutveckling.

Samarbetande organisationer

  • E-AAM Driveline Systems (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • ÅF Industry (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.