Följeforskning och utvärdering: Scale Global

Detta projekt syftar till att utvärdera Scale Global med avseende på programmets innehåll och de av deltagarna upplevda utmaningarna, samt att på basis av detta utveckla praktiskt orienterade entreprenörskapsteorier från ett processperspektiv
(Berglund and Korsgaard, 2016, Berglund och Wennberg 2016). Baserat på det tidigare Born Global-programmet har forskargruppen utvecklat sådana entreprenörskapsteorier, men då med fokus på de allra tidigaste faserna av sökande efter en skalbar affärsmodell (cf. Mansoori et al. 2015, Mansoori, 2016a, Mansoori 2016b). När nu programmet fokuserar om hamnar nya frågor i blickfånget. En viktig del av projektet handlar således om att identifiera skillnader mellan det skalningsfokuserade Scale Global och liknande program som fokuserar på tidigare faser. Trots att den totala vektorn av utmaningar varje entreprenör möter är mycket komplex, och trots att de specifika utmaningarna ofta skiljer sig från bolag till bolag, kan situationen ändå beskrivas på en mer generell nivå. Trots att vi samlar data baserat på konkreta fall är vår ambition att utveckla kunskap och teorier på den mer generella nivån. I stora drag ser vi att dessa utmaningar kan beskrivas i termer av struktur och ledning. Strukturellt handlar det om de konkreta och analytiska utmaningarna förknippade med att i lämplig takt och omfattning skapa effektiva strukturer och processer. Ledningsmässigt handlar det om de utmaningar grundaren eller grundarteamet ställs inför när organisationen gradvis byggs om och antalet anställda går från ett fåtal, till ett tiotal, till ett hundratal personer.

Startdatum 2017-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.