Experimentellt entreprenörskap för praktik och policyutveckling

För att stötta beslutsfattare som arbetar med att stödja experimentellt entreprenörskap kommer vi att göra en kunskapsöversyn som omfattar: 1) ledning och styrning av entreprenöriella processer på organisationsnivå, 2) faktorer på individnivå som påverkar agerande och lärande i experimentella entreprenöriella processer, och 3) utveckling och utvärdering av entreprenörskapsbefrämjande insatser på policynivå. Det förväntade resultat är en god förståelse av kunskapsläget vad gäller experimentellt entreprenörskap, dels vad gäller hur man kan arbeta på individ- och organisationsnivån och dels med avseende på experimentell policy. Tre litteraturöversikter med olika grad av systematik beroende på litteraturernas karaktärer.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-08

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.